Find the standard you are looking for at Engineering360. Documents are available for purchase from the IHS Standards Store.

1 - 20 of 179 results

ASD-STAN - PREN 4108 - AEROSPACE SERIES WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE - EDITION P 1 Organization: ASD-STAN
Date: 1997-07-31
SN - NS-EN 4108:2006 - AEROSPACE SERIES - WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE Organization: SN
Date: 2007-04-01
DS/EN 4108 - AEROSPACE SERIES - WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE Organization: DS
Date: 2007-01-29
Description: This standard specifies the characteristics of crow foot wrenches for splined...
BSI - BS EN 4108 - AEROSPACE SERIES - WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE Organization: BSI
Date: 2007-01-31
AFNOR - NF EN 4108 - AEROSPACE SERIES - WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE Organization: AFNOR
Date: 2007-05-01
CEN - EN 4108 - AEROSPACE SERIES - WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE Organization: CEN
Date: 2006-12-01
NBN - EN 4108 - AEROSPACE SERIES - WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE Organization: NBN
Date: 2007-01-31
Description: This standard specifies the characteristics of crow foot wrenches for splined...
NBN - EN 4108 - AEROSPACE SERIES - WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE Organization: NBN
Date: 2007-01-31
Description: This standard specifies the characteristics of crow foot wrenches for splined...
ISO DIS 2725-3 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS - SQUARE DRIVE SOCKETS - PART 3: MACHINE-OPERATED SOCKETS (“NON-IMPACT”) Organization: ISO
Date: 2016-04-26
Description: This part of ISO 2725 specifies dimensions, designation, and marking of machine-operated “nonimpact” square drive sockets. NOTE Machine-operated “non-impact” square drive sockets are listed under number 301 in ISO 1703:1983.
ISO DIS 2725-2 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS — SQUARE DRIVE SOCKETS — PART 2: MACHINE-OPERATED SOCKETS (“IMPACT”) Organization: ISO
Date: 2016-04-26
Description: This part of ISO 2725 specifies dimensions, designation, and marking of machine-operated “impact” square drive sockets with operating end having a hexagonal or double hexagonal form in accordance with ISO 1174-2.
ISO DIS 2725-1 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS - SQUARE DRIVE SOCKETS - PART 1: HAND-OPERATED SOCKETS Organization: ISO
Date: 2016-04-26
Description: This part of ISO 2725 specifies dimensions, the designation, and the marking of hand-operated square drive sockets with operating end and having a hexagonal or double hexagonal form in accordance with ISO 1174-1.
TSE - TS ISO 2725-1 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS-SQUARES DRIVE SOCKETS- PART 1:HAND-OPERATED SOCKETS-DIMENSIONS Organization: TSE
Date: 2003-04-28
Description: This standard specifies dimensions technical specifications designation and marking of hand-operated square drive sockets with operating end having a hexagonal or double
TSE - TS ISO 2725-2 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS-SQUARES DRIVE SOCKETS-PART 2:MACHINE-OPERATED SOCKETS (IMPACT)-DIMENSIONS Organization: TSE
Date: 2003-04-28
Description: This standard specifies dimensions, desiugnations and marking of machine-operated limpact Square drive sockets with operating end having a hexagonal or double-hexagonal form in accordance with ISO 1174-2
TSE - TS 9380 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS-ATTACHMENTS FOR HAND_OPERATED SQUARE DRIVE SOCKET WRENCHES_TORQUE TESTING Organization: TSE
Date: 1991-05-15
Description: This standard covers torguc testing for attachments for hand operated sguare drive socket wrenches. Bu standard, lokma anahtarlarına ait ekleme elemanları döndürme uçlarının (TS 7429'da 203-206 numaralarda gösterilen) en küçük sertlik değerlerini, bunların döndürme deneyi metodu ile en küçük burulma mukavemeti değerlerini kapsar.
TSE - TS ISO 2725-3 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS-SQUARES DRIVE SOCKETS PART 3:MACHINE-OPERATED SOCKETS ("NON IMPACT")-DIMENSIONS Organization: TSE
Date: 2003-04-28
Description: This standard specifies dimensions, designation and marking of machine-operated"non impact" square drive sockets Bu standard, makina ile çalıştırılan darbesiz kare uçlu geçme anaharların boyutlarını, kısa gösterilişini ve işaretlenmesini kapsar.
TSE - TS ISO 3315 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS-DRIVING PARTS FOR HAND-OPERATED SQUARE DRIVE SOCKET WRENCHES-DIMENSIONS AND TESTS Organization: TSE
Date: 2003-04-28
Description: This standard applies to driving parts for hand-operated square drive socket wrenches listed under numbers 253, 255, 256, 257, 251, 252 and 254 in ISO 1703
ISO 3316 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS — ATTACHMENTS FOR HAND-OPERATED SQUARE DRIVE SOCKET WRENCHES — DIMENSIONS AND TESTS - FOURTH EDITION Organization: ISO
Date: 2012-03-01
Description: This International Standard applies to attachments for hand-operated square drive socket wrenches listed in ISO 1703 under designations 5 1 00 03 0, 5 1 00 04 0, 5 1 00 04 1 and 5 1 00 05 0.
ISO 3315 - ASSEMBLY TOOLS FOR SCREWS AND NUTS - DRIVING PARTS FOR HAND-OPERATED SQUARE DRIVE SOCKET WRENCHES - DIMENSIONS AND TESTS - FOURTH EDITION Organization: ISO
Date: 2011-04-15
Description: This International Standard is applicable to the driving parts of hand-operated square drive socket wrenches identified in ISO 1703 under designations 6 1 00 04 0, 6 1 00 06 0, 6 1 00 06 1, 6 1 00 09 0, 6 1 00 10 0, 6 1 00 10 1, 6 1 00 01 0, 6 1 00 01 1, 6 1 00 03 0, 6 1 00 05 0 and 6 1 00 05 1.
SAC - GB/T 3390.1-89 - HAND OPERATED SQUARE DRIVE SOCKET Organization: SAC
Date: 1989-12-29
DIN EN 4108 - AEROSPACE SERIES - WRENCHES, CROW FOOT, ATTACHMENT SOCKET, SOCKET DRIVE; GERMAN AND ENGLISH VERSION EN 4108:2006 Organization: DIN
Date: 2008-02-01

1 - 20 of 179 results