UNLIMITED FREE ACCESS TO THE WORLD'S BEST IDEAS

close
Already an Engineering360 user? Log in.

This is embarrasing...

An error occurred while processing the form. Please try again in a few minutes.

Customize Your Engineering360 Experience

close
Privacy Policy

This is embarrasing...

An error occurred while processing the form. Please try again in a few minutes.

IPC-A-610 FINNISH

Acceptability of Electronic Assemblies

inactive
Buy Now
Organization: IPC
Publication Date: 1 February 2005
Status: inactive
Page Count: 404
scope:

Tämä standardi koostuu elektroniikkavalmisteiden visuaaliseen laatuun liittyvistä hyväksymisvaatimuksista. Tässä dokumentissa esitetään sähkö- ja elektroniikkavalmisteiden valmistuksessa käytettävät hyväksymisvaatimukset. Aikaisemmin elektroniikan kokoonpanovaatimukset ovat sisältäneet yksityiskohtaisempia ohjeita valmistusperiaatteista ja -tekniikoista. Jos haluat tarkempia tietoja tässä dokumentissa esitetyistä suosituksista ja vaatimuksista, käytä tätä yhdessä standardien IPC-HDBK-001, IPC-HDBK-610 ja IPC J-STD-001 kanssa. Tämän standardin vaatimuksien ei ole tarkoitus määritellä kokoonpanossa tarvittavia prosesseja, eikä vaatimusten vuoksi voida perustella asiakastuotteiden korjaamista tai muuntamista. Esimerkiksi komponenttien liimasidoksia koskevien vaatimusten sisällyttäminen standardiin ei tarkoita, että liimausta tulisi tai saisi käyttää, eikä liitäntänastan ympäri myötäpäivään kierretty johdinlanka tarkoita, että kaikki johdinlangat tai johtimet tulisi tai saisi kiertää myötäpäivään. Tässä standardissa on määritelty myös kriteerit, jotka jäävät standardin IPC J-STD-001 käsittelyalueen ulkopuolelle, kuten valmisteiden käsittelyyn, mekaanisiin ominaisuuksiin tai muuhun työn laatuun liittyviä vaatimukset. Taulukossa 1-1 on yhteenveto aiheeseen liittyvistä dokumenteista. IPC-HDBK-610 on viitedokumentti, jossa on tietoja tämän määrityksen tarkoituksesta ja joka selventää tai selittää teknisiä syitä, joiden perusteella luokittelu tavoitetilasta virhetilaan on tehty. Lisäksi siinä on viitetietoja prosessiaspekteista, jotka liittyvät suorituskykyyn, mutta joita ei yleensä hahmoteta visuaalisten arviointimenetelmien avulla. IPC-HDBK-610:ssä olevat selitykset lienevät käyttökelpoisia arvioitaessa virhetilaa osoittavien vaatimusten laatua ja prosessi-indikaattoreihin liittyviä prosesseja. Lisäksi selitykset vastaavat käytännön kysymyksiin ja selostavat soveltamista tämän spesifikaation määriteltyihin osiin. Sopimuksellinen viittaus IPC-A-610:een ei tarkoita, että IPC-HDBK-610:n vaatimuksia tulisi lisäksi noudattaa, ellei sopimusdokumenteissa erikseen niin mainita.

 

 

Document History

IPC-A-610 FINNISH
February 1, 2005
Acceptability of Electronic Assemblies
Tämä standardi koostuu elektroniikkavalmisteiden visuaaliseen laatuun liittyvistä hyväksymisvaatimuksista. Tässä dokumentissa esitetään sähkö- ja elektroniikkavalmisteiden valmistuksessa käytettävät...
January 1, 2000
Acceptability of Electronic Assemblies
A description is not available for this item.

References

Advertisement