UNLIMITED FREE ACCESS TO THE WORLD'S BEST IDEAS

close

NEN 3069

Qualities, units and numbers - Rules for writing and printing

inactive
Organization: NEN
Publication Date: 1 September 1974
Status: inactive
Page Count: 28
ICS Code (Quantities and units): 01.060
scope:

Deze norm bevat de belangrijkste regels voor het schrijven en het drukken van namen van en symbolen voor fysische grootheden, eenheden en getallen. Deze norm kan algemeen worden toegepast bij het schrijven en het drukken van namen van en symbolen voor fysische grootheden, eenheden en getallen. De norm geldt niet alleen voor lopende tekst, maar ook voor figuren, schema's, grafieken en tabellen. De norm geldt ook voor het typen, voor zover de schrijfmachine dit toelaat. Hoofdstuk 9 "Getallen" is niet van toepassing op cijfergroepen die geen aantallen voorstellen zoals bij cijfercoderingen en nummeringen, waarop het begrip getal dus niet van toepassing is, ook al wordt laatstgenoemde term daarvoor gebruikt. Voor het weergeven van eenheden in systemen met een beperkt aantal tekens (computers, telex .e.d.) zie ISO 2955. Voor de schrijfwijze van chemische symbolen, zie NEN 3295 en NEN 3296. Voor de schrijfwijze van datums in cijfers, zie NEN 2772.

Document History

May 1, 1976
Qualities, units and numbers - Rules for writing and printing
A description is not available for this item.
NEN 3069
September 1, 1974
Qualities, units and numbers - Rules for writing and printing
Deze norm bevat de belangrijkste regels voor het schrijven en het drukken van namen van en symbolen voor fysische grootheden, eenheden en getallen. Deze norm kan algemeen worden toegepast bij het...
February 1, 1957
Grootheden, eenheden en getallen - Schrijfwijze
A description is not available for this item.

References

Advertisement