UNLIMITED FREE ACCESS TO THE WORLD'S BEST IDEAS

close
Already an Engineering360 user? Log in.

This is embarrasing...

An error occurred while processing the form. Please try again in a few minutes.

Customize Your Engineering360 Experience

close
Privacy Policy

This is embarrasing...

An error occurred while processing the form. Please try again in a few minutes.

IPC-6012 SWEDISH

Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards

active, Most Current
Buy Now
Organization: IPC
Publication Date: 1 August 2004
Status: active
Page Count: 56
scope:

Denna specifikation omfattar kvalificering av och utförande hos rigida mönsterkort. Mönsterkortet kan vara enkelsidigt, dubbelsidigt, med eller utan genompläterade hål. Det kan också vara ett flerlagerkort med genompläterade hål och med eller utan dolda/ blinda vior. Mönsterkortet kan också vara en flerlageruppbyggnad med HDI lager enligt IPC-6016. Mönsterkortet kan också innehålla aktiva inbyggda passiva kretsar med distributiva kapacitiva plan, kapacitiva eller resistiva komponenter. Mönsterkortet kan också ha en metallkärna eller yttre metallkylplan, vilka kan vara aktiva eller icke aktiva. Ändringar i revisionsnivåer beskrivs i 1.6.

Document History

IPC-6012 SWEDISH
August 1, 2004
Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards
Denna specifikation omfattar kvalificering av och utförande hos rigida mönsterkort. Mönsterkortet kan vara enkelsidigt, dubbelsidigt, med eller utan genompläterade hål. Det kan också vara ett...

References

Advertisement