UNLIMITED FREE ACCESS TO THE WORLD'S BEST IDEAS

close
Already an Engineering360 user? Log in.

This is embarrasing...

An error occurred while processing the form. Please try again in a few minutes.

Customize Your Engineering360 Experience

close
Privacy Policy

This is embarrasing...

An error occurred while processing the form. Please try again in a few minutes.

DS/INF 38

Distribution of oxygen, acetylene and methylacetylene mixtures at user's works

inactive, Most Current
Organization: DS
Publication Date: 1 January 1988
Status: inactive
ICS Code (Pressure vessels): 23.020.30
scope:

Informationsbladet beskriver gassernes særlige engenskaber, krav til mater- iel og konstruktion, opbygningen af anlæggets afsnit, prøvning og vedlige- holdelse. Det skal thene som tekniske regler for centralanlæg, jfr. Arbej- dstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, samt angive enkle regler for sikkerhedsmæssige afstande, bygnings- og opstilling sforhold

Document History

DS/INF 38
January 1, 1988
Distribution of oxygen, acetylene and methylacetylene mixtures at user's works
Informationsbladet beskriver gassernes særlige engenskaber, krav til mater- iel og konstruktion, opbygningen af anlæggets afsnit, prøvning og vedlige- holdelse. Det skal thene som tekniske regler for...

References

Advertisement