NEK 525
Title: Måletransformatorer for kjøkkenampermetre, signallamper o.l.
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Inactive
NEK IEC 60068-2-56:1988
Title: Environmental testing Test Cb: Damp, heat, steady state, primarily for equipment
Organization: NEK
Year: 1988
Status: Inactive
NEK 325A
Title: Documentation used in electrotechnology Part 5: Installations of buildings and sites Supplement A: IEC-standard 61082-4:1996
Organization: NEK
Year: 1996
Status: Inactive
NEK 512
Title: Endemuffer av plast for bruk på 1 kV plastisolerte kabler
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 554
Title: 1st Edition
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 503
Title: Avgreningsplugger
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 536
Title: 1 kV PVC- og PEX- isolerte kabler
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 322
Title: Documentation used in electrotechnology Part 2: Power supply systems
Organization: NEK
Year: 1996
Status: Inactive
NEK 524
Title: Tinetransformatorer
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Inactive
NEK 610
Title: Stranded overhead conductors XLPE covered alloyed aluminium conductors for 12...24 kV
Organization: NEK
Year: 1997
Status: Inactive
NEK 523
Title: Kanaler for fellesføring for gass og elektrisitet i pasientrom på sykehus
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 607
Title: Forskrifter for klammere for ledninger, kabler og rør
Organization: NEK
Year: 1992
Status: Active
NEK 527
Title: Elektroniske effektregulatorer (inkl. Endring 1) som ikke er dekket av NEK EN 60669-1 og -2-1
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 548
Title: Stasjonære og flyttbare varmluftsvifter for bruk i visse brannfarlige, ikke eksplosjonsfarlige rom
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 568
Title: Fjøsvifter
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 194
Title: Power cables with PEX-insulation for 1 kV A.C.
Organization: NEK
Year: 1990
Status: Inactive
NEK 391
Title: Insulation of overhead lines
Organization: NEK
Year: 1989
Status: Inactive
NEK 515
Title: På-vegg koplingsbokser i tett og eksplosjonssikker utførelse
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 517
Title: Jordingsklemmer for feste på rør
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 540
Title: Lysarmaturer for bruk ombord i skip og sjøredskaper (Tillegg til NEK EN 60598-1)
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 539
Title: Fluorplastisolerte ledninger
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 136
Title: Power cables Pex-insulated cables for 12 to 36 kV a.c.
Organization: NEK
Year: 1990
Status: Inactive
NEK 531
Title: Spesielle norske ledningstyper med isolasjon av olje- og værbestandig gummi
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 395
Title: Power cables Test for cables for 36 to 420 kV A.C.
Organization: NEK
Year: 1990
Status: Inactive
NEK 514
Title: Koblingsmateriell Del 2-201: Utenpåliggende koblingsbokser, IP 20
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 565
Title: Oljepumper og -løftere
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 526
Title: Tenntransformatorer for oljefyringsanlegg, 2. utgave
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 450
Title: Electrotechnical terminology Electricity supply systems - Generating, transmission, distribution - General linguistic rules
Organization: NEK
Year: 1997
Status: Inactive
NEK 325
Title: Documentation used in electrotechnology Part 5: Installations of buildings and sites
Organization: NEK
Year: 1995
Status: Active
NEK 87
Title: Suspension clamps for aerial cable with PE-insulation
Organization: NEK
Year: 1985
Status: Active
NEK 520
Title: Membrannipler
Organization: NEK
Year: 1991
Status: Active
NEK 240-1
Title: Insulating oils - Requirements, supervision and maintenance - Part 1: Transformers, switchgear and associated oil-filled equipment
Organization: NEK
Year: 2009
Status: Inactive
NEK 450-1
Title: Electro technical terminology - Electricity supply systems - Generation - Transmission - Distribution - Part 1: General linguistic rules
Organization: NEK
Year: 2004
Status: Active
NEK 240-2
Title: Insulating oils - Requirements, supervision and maintenance - Part 2: Cable systems for power supply
Organization: NEK
Year: 2010
Status: Active
NEK 450-2
Title: Electro technical terminology - Electricity supply systems - Generation, transmission, distribution - Part 2: Switching devices
Organization: NEK
Year: 2002
Status: Inactive
NEK 535
Title: PVC insulated cables with aluminiumtape and oversheath of PVC, rated voltage up to 500 V
Organization: NEK
Year: 2012
Status: Active
NEK 321
Title: Documentation used in electrotechnology - Part 1: General requirements
Organization: NEK
Year: 1999
Status: Inactive
NEK 240-3
Title: Insulating oils - Requirements, supervision and maintenance - Part 3: Test methods
Organization: NEK
Year: 2004
Status: Active
NEK 451-1
Title: Electro technical terminology - General concepts - Part 1: Mathematics
Organization: NEK
Year: 2002
Status: Inactive
NEK 451-2
Title: Electro technical terminology - General concepts - Part 2: Physics and chemistry
Organization: NEK
Year: 2003
Status: Active
NEK 136.90
Title: Power Cables
Organization: NEK
Year: 2003
Status: Inactive
NEK 609
Title: Calculation of mechanical strength of overhead transmission lines
Organization: NEK
Year: 2000
Status: Inactive
NEK 194.90
Title: Power Cables XLPE 1 Kv
Organization: NEK
Year: 2003
Status: Inactive
NEK TS 606
Title: Cables for offshore installations - Halogen-free low smoke and flame-retardant / fire-resistant (HFFR-LS)
Organization: NEK
Year: 2016
Status: Active
NEK 144
Title: Graphical symbols for el- and ecom-documentation
Organization: NEK
Year: 2017
Status: Active
NEK 400
Title: Electrical low voltage installations
Organization: NEK
Year: 2018
Status: Active
NEK 502
Title: Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Norwegian amendments and deviations to NEK IEC 60884-1 concerning plugs and socket-outlets being used in Norway
Organization: NEK
Year: 2016
Status: Active
NEK 516
Title: Standard sheets for installation boxes for household and similar fixed installations - Norwegian additions to be used in conjunction with NEK 60670-1, and NEK EN 60670-21
Organization: NEK
Year: 2016
Status: Active
NEK 591
Title: Flame retardant, halogen-free cables, rated voltage up to 500 V
Organization: NEK
Year: 2019
Status: Active


Advertisement